Naređeno poništavanje diplome direktora OSA-e Osmana Mehmedagića, ovo su razlozi

Inspektorat Republike Srpske donio je rješenje kojim je naložio poništavanje fakultetske diplome direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, potvrđeno je za Klix.ba.

Iz Inspektorata RS-a potvrdili su nam da je rektoru Univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci Radovanu Klincovu naređeno da poništi diplomu izdatu Osmanu Mehmedagiću. Također, naređeno je i da se u Službenom glasniku RS-a diploma izdata na ime direktora OSA-e proglasi ništavnom.

Mediji su danas objavili da je 5. augusta 2019. godine doneseno rješenje o poništenju diplome koja je Osmanu Mehmedagiću izdata 21. septembra 2007. godine.

“Na osnovu zahtjeva Tužilaštva Bosne i Hercegovine za provjeru zakonitosti sticanja diplome Mehmedagić Osmana, izdate od Fakulteta poslovnih studija čiji je pravni sljednik Univerzitet poslovnih studija Banja Luka, Prosvjetna inspekcija RS je 30. jula izvršila vanrednu inspekcijsku kontrolu u navedenoj visokoškolskoj ustanovi”, rekli su nam iz Inspektorata RS-a.

Kako kažu, uvidom u matične knjige i drugu predočenu dokumentaciju utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na treću godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom fakultetu u Sarajevu, međutim mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite.

“Utvrđen je i veći broj propusta u samoj dokumentaciji, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imale potpis referenta Studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu upisani svi podaci. Inspektorima nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita koje u skladu sa zakonom popunjava ispitivač i dostavlja Studentskoj službi. Također, propusti su utvrđeni i u prijavnim i semestralnim listovima, gdje nedostaju podaci o semestru/godini, o priznatim ispitima, potpis studenta, nazivi predmeta, podaci o odgovornim nastavnicima i drugo”, kazali su nam iz Inspektorata RS-a.

Dalje, kako navode, utvrđeno je i da su imenovanom priznati neki ispiti, a da je zatim ponovo polagao te iste predmete te je ostalo nejasno da li mu je ispit priznat ili je isti polagao.

“U matičnoj knjizi je evidentirano da je student polagao ispite iz treće godine studija, a da prethodno nije položio sve ispite iz druge godine studija, što je suprotno zakonu, jer je jasno definisano da student ne može polagati ispite iz tekuće godine studija dok ne položi ispite iz prethodne godine studija. S obzirom na utvrđene nepravilnosti, nadležna inspekcija je donijela prvostepeno rješenje kojim je Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka naloženo da poništi spornu diplomu i istu oglasi ništavnom u Službenom glasniku Republike Srpske”, kazali su iz Inspektorata RS-a.

Zaključuju da su dalje mogućnosti postupanja u smislu podnošenja žalbe od subjekta kontrole, pokretanja drugostepenog postupka, upravnog spora i drugo, definisane Zakonom o općem upravnom postupku, a od čega će i zavisiti konačan ishod inspekcijskog postupka.

Priča o diplomi direktora OSA-e postala je aktuelna nakon što je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine početkom ove godine pokrenulo istragu o lažnim diplomama te zatražilo od svih direktora sigurnosnih agencija BiH da dostave na uvid svoje diplome. Prema ranijim pisanjima medija, sve sigurnosne agencije odgovorile su na zahtjev Tužilaštva BiH, osim OSA-e.

Ukoliko se ispostavi da je diploma Osmana Mehmedagića lažna, to će zasigurno biti jedan od najvećih skandala u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Mehmedagić je proteklih godina bio česta meta kritika SNSD-a, HDZ-a BiH, SBB-a, ali i opozicionih političkih stranaka poput SDP-a.

Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH je još od 25. jula 2017. godine bez parlamentarnog nadzora zbog turbulencija u Komisiji za nadzor nad OSA-om u prošlom mandatu, ali i zbog činjenice da novi saziv zakonodavne vlasti nikada nije formirao parlamentarne komisije.

Mehmedagiću će u novembru ove godine isteći mandat na čelu OSA-e, a SNSD je već najavio kako Mehmedagić nema podršku njihovih funkcionera za novi mandat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *