Home Svaštara Kako je Husein kapetan Gradaščević dobio nadimak “Zmaj od Bosne”

Kako je Husein kapetan Gradaščević dobio nadimak “Zmaj od Bosne”

234
SHARE

Nakon velikih uspjeha bosanske vojske na čelu sa Husein kapetanom Gradaščevićem kod Banjske i Peći, osmanska vojska na čelu sa velikim vezirom, Rešid Mehmed pašom, iz Skoplja se uputi prema Kosovu, u susret Gradaščeviću i njegovim ratnicima. U Bici kod Lipljana 22. juna 1831. godine, Gradaščević i njegovi Bošnjaci su do nogu potukli osmansku vojsku. Veliki vezir i njegove vojskovođe su se jedva živi izvukli iz bitke i stigli do Skoplja. Vjerujući riječima velikog vezira, Rešid Mehmed paše, da će mirovni uvjeti ići u potpunosti u korist Husein kapetana, on zastade na Kosovo polju i nekoliko dana proslavi veličanstvenu pobjedu. Uskoro je sa svojom vojskom krenuo i prema Bosni, sa nadom da će Rešid paša zbilja ispuniti sve što je obećao, kako bi zvanično preuzeo vlast nad čitavom oslobođenom zemljom. Trebalo je još samo da oslobodi Hercegovinu i učvrsti svoju vlast.

Prolazeći Bosanskim ejaletom pobjednici sa Kosova su svuda dočekivani ovacijama, muzikom i pjesmom, čašćivanjima i raznim darivanjima. Husein kapetan je u očima običnog naroda bio obožavano biće. Njegov lik su Bošnjaci doživljavali “kao lik sveca”. Od tada ga je narod prozvao “Vitezom od Bosne”, “Junakom od Bosne”, a mnogo češće onim nadimkom po kojem je danas i prepoznatljiv – “Zmajem od Bosne”. Gradaščević je nakon ovih događaja, nadimak “Zmaj od Bosne” stavljao ispod svakog svog potpisa.

Bosnae.info