BIO JE HEROJ, JEDAN OD NAJVEĆIH: Hapšen je, mučen i zatvaran, fašistima je tjerao strah u kosti, činio je čuda OD SANDŽAKA DO ZAPADNE BOSNE, a onda su ga ZVJERSKI LIKVIDIRALI…

Glavni junak naše današnje priče je Rifat Burdžović Tršo, učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Rifat se rodio u Bijelom Polju, na današnji dan 1913. godine. Potiče iz siromašne porodice, a u sa samo dvije godine života ostao je siroče. Osnovnu školu završio je u Bijelom Polju. A od 1925. do 1933. godine pohađao je Veliku medresu „Kralj Aleksandar Prvi“ u Skoplju. Pravni fakultet u Beogradu upisao je 1933. godine, i tu se uključuje u revolucionarni studentski pokret.

Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) postaje 1934. godine, a od samog dolaska bio je aktivan u studentskim demonstracijama i drugim akcijama. Policija ga prvi put hapsi februara 1935. godine, kada je nekoliko dana proveo u Beogradskom zatvoru „Glavnjači“.

U jesen 1937. godine postaje sekretar Univerzitetskog komiteta.

Nakon majske provale na Tehničkom fakultetu i hapšenja oko stotinjak studenata, bio je jedan od glavnih osumnjičenih, ali je novembra 1938. oslobođen, zbog nedostatka dokaza. Mjesec dana kasnije odlazi na rad u beogradsku partijsku organizaciju, kao član Mjesnog komiteta KPJ za Beograd. Juna 1940. godine je bio učesnik Pokrajinske konferencije KPJ za Srbiju.

Nakon Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, aprila 1941. godine odlazi u Bijelo Polje, gdje formira novi Okružni komitet KPJ za Sandžak. Rukovodi pripremama za oružani ustanak, radi na učvršćivanju partijskih organizacija, a za vrijeme ustanka lično rukovodi oslobođenjem Bijelog Polja, jula 1941. godine. Učestvuje i drugim oružanim akcijama, stvara partizanske odrede i udarne grupe.

Dva puta je odlazio u CK KPJ u Foču, 25. februara i 29. marta 1942. godine, i podnosio izvještaje o radu i stanju u Sandžaku.

Nakon povlačenja partizanskih snaga iz Sandžaka, krajem maja 1942. godine, po odluci Okružnog komiteta KPJ napušta Sandžak. Početkom juna učestvuje u formiranju Treće proleterske sandžačke udarne brigade i ubrzo postaje zamjenik političkog komesara. Zajedno sa brigadom prešao je put do Mrkonjić-Grada i učestvovao u svim borbama.

Skupa sa komandantom brigade Vladimirom Kneževićem Volođom i komandantom Četvrtog bataljona Tomašem Žižićem, narodnim herojima, u selu Trnovu, kod Mrkonjić Grada, u noći između 2. i 3. oktobra 1942. godine, na prevaru je napadnut od strane četnika i zvjerski ubijen.

Ukazom Predsjedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, 25. septembra 1944. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, Rifat Burdžović je proglašen za narodnog heroja.

(SB)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *