ILI U SAMOIZOLACIJU ILI U ZATVOR DO GODINU DANA: Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove jasno upozorio građane koji se vraćaju u domovinu

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović kazao je da su rješenja o samoizolaciji na 14 dana, koja na graničnim prijelazima izdaju inspektori, obavezujuća za sve građane koji ih dobiju.

– Svako kršenje tih rješenja predstavlja i prekršaj i krivično djelo, te će pojedinci koji odbiju da ih poštuju biti registrovani, te na koncu prekršajno ili krivično sankcionisani mnogo većom kaznom nego što je 14 dana samoizolacije. Činjenje krivičnih djela neće biti tolerisano.

Također, svi građani BiH koji se vraćaju u domovinu dužni su da popune sanitarni upitnik u kojem će dati informacije o svom zdravstvenom stanju, mjestu u kojem su boravili i drugo.

Svi se moraju ponašati odgovorno i poštovati donesene akte, jer se ne radi ovdje samo o njihovom zdravstvenom stanju – svi koji se ponašaju neodgovorno ugrožavaju i zdravlje brojnih drugih ljudi, počevši od članova svojih porodica – rekao je Ajdinović.

Prema članu 225 Krivičnog zakona FBiH Član 225 i 226 Krivičnog zakona FBiH za prenošenje zarazne bolesti predviđene su kazne zatvora u trajanju do jedne godine.

“(1) Ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko ne postupi po propisima ili naredbama iz stava 1. ovog člana u pogledu suzbijanja ili sprečavanja zaraznih bolesti kod životinja, pa zbog toga dođe do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude.

(3) Ko krivično djelo iz st. 1. i 2. ovog člana učini iz nehata, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.”

Član 226 Krivičnog zakona FBiH:

Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije:

“Ko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti ne postupi po naredbama ili odlukama donesenim na osnovu propisa nadležnog organa kojim se određuju mjere za suzbijanje ili sprečavanje epidemije, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine”.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *