Kako je pas zadavio kršćanskog misionara koji je vrijeđao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

U svom djelu Ed-durer el-kamine (III/202), hafiz ibn Hadžer el-Askalani zabilježio je predaju od Džemaluddina ibn Ibrahima ibn Muhameda el-Tajjibija, u kojoj je došlo: ”Kršćani su slali svoje misionare među Mongole u nadi da će ih pokrsiti, a tiranin Hulagu-kan otvorio im je put zbog svoje supruge Zafer Hatun, koja je bila kršćanka. Jedanput je grupa uglednih kršćana prisustvovala velikoj mongolskoj gozbi koja je upriličena zbog primanja kršćanstva jednog mongolskog princa, pa je jedan od kršćanskih misionara izašao pred skup i vrijeđao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. U blizini je bio svezan lovčaki pas i kad je ovaj zlonamjerni kršćanski misionar počeo vrijeđati Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pas se uznemirio i zalajao, a zatim je skočio na kršćanskog misionara i snažno ga ogrebao, tako da su ga uz veliki napor uspjeli spasiti.

Neki od prisutnih su rekli: ”To je zbog toga što si vrijeđao Muhammeda.” Kršćanski misionar je rekao: ”Ne, ovaj pas je vrlo drag i umiljat. On je vidio kako pokazujem rukom prema njemu i pomislio je da ću ga udariti.” Zatim je nastavio vrijeđati Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, birajući najgore uvrede. U tom trenutku je pas uspio otrgnuti povodac kojim je bio vezan, zatim je skočio na vrat kršćanskog misionara i nije ga pustio dok ga nije zadavio. Zbog tog događaja, islam je primilo oko 40 hiljada mongola.” (Predaju je zabilježio i imam Ez-Zehebi u djelu Mu’džem el-šujuh, str. 387.)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.