POMAGAO JE U ZLOČINU NAD BOŠNJAČIM STANOVNIŠTVOM: Potvrđena optužnica protiv Zorana Malinića…

Na ovaj način je djelimično istrijebljena skupina bošnjačkog naroda, pri čemu je cjelokupno bošnjačko stanovništvo, do 40.000 civila Bošnjaka, uklonjeno iz srebreničke enklave, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, navedeno je u optužnici

Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu u predmetu Zoran Malinić, koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo genocida iz Krivičnog zakona BiH.

U optužnici se navodi da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada koji su u periodu od 6. jula 1995. do 1. novembra 1995. godine poduzeli pripadnici VRS-a i MUP-a RS, usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva zaštićene zone UN-a Srebrenica, izvedena operacija trajnog i prisilnog preseljenja cjelokupnog bošnjačkog civilnog stanovništva.

“To je bila operacija hvatanja, zatvaranja i pogubljenja vojno sposobnih muškaraca Bošnjaka i dječaka iz srebreničke enklave, te operacija njihovog ukopa, iskopa te ponovnog ukopa na drugim lokacijama u cilju skrivanja dokaza”, rečeno je iz Tužilaštva BiH.

Na ovaj način je djelimično istrijebljena skupina bošnjačkog naroda, pri čemu je cjelokupno bošnjačko stanovništvo, do 40.000 civila Bošnjaka, uklonjeno iz srebreničke enklave, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, navedeno je u optužnici.

Optuženi Zoran Malinić je u svojstvu komandanta bataljona Vojne policije 65. zaštitnog motorizovanog puka Glavnog štaba VRS-a, postupajući po komandama Ratka Mladića i njemu podređenih starješina Glavnog štaba VRS-a te Milomira Savčića, komandanta 65. zaštitnog puka, u periodu od 11. jula 1995. do 15. jula 1995. godine na području Nove Kasabe (ranije Dušanovo), uključujući osnovnu školu i stadion, znajući za njihovu namjeru, svjesno pružao pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan bio da prethodno zarobe, potom zatvore i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave i na taj način ih uklone kao grupu, stoji u optužnici Tužilaštva BiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *